Infoblad

 

Vi har sedan 2005 gett ut två olika informationsblad via e-post som skall innehålla information om ekonomi, juridik och skatter.

Det ena vänder sig i första hand till dig som är företagare och kommer att sändas ut till samtliga våra kunder. För Dig som inte är kund kan istället prenumerera på informations-bladet, se nedan hur du gör och vad det kostar.

Det andra vänder sig till ideella föreningar och deras styrelseledamöter och kommer också att ta upp frågor kring ekonomi, juridik och skatter. Din förening kan prenumerera på detta infoblad. Ni får det till tre e-postadresser per förening och prenumeration, se nedan hur du gör och vad det kostar.

 

Infoblad, företag

Ni beställer via vårt webformulär där ni anger till vilken e-postadress ni önskar informationsbladet och till vilken adress fakturan skall sändas.

Ni får sedan en faktura på kostnaden på ett år för 2006 blir kostnaden 150 kr (inkl moms) och vi kommer att ge ut minst sex nummer. När fakturan är betald får ni ett e-post där ni skall bekräfta adressen och att ni önskar infobladet.

 

 Infoblad, föreningar (ideella organisationer)

Föreningen beställer via vårt webformulär där ni anger till vilka e-postadresser ni önskar få informationsbladet till och vilken adress fakturan skall sändas.

Ni får sedan en faktura på kostnaden på ett år för 2006 blir kostnaden 125 kr (inkl moms) och vi kommer att ge ut minst sex nummer. När fakturan är betald får Ni e-post till de adresser ni angett, där ni skall bekräfta adressen och ni önskar infobladet.

Om det finns frågor kring informationsbladen så går det bra att ringa till oss.

 
Det kommer att gå att också få informationsbladen via post men då måste ni kontakta oss, i detta fall tillkommer portokostnaden.