Bokföring och redovisning

 

Vi erbjuder olika bokförings och redovisningstjänster. Vi kommer till Ert kontor och utför arbetet eller att vi hämtar eller Ni lämnar till oss så utför vi arbetet.

·        Kontering av verifikationer
·        Registrering av verifikationer i bokföringsprogram
·        Framtagning av rapporter
·        När vi bokför hos oss sänder vi datalistor tillsammans med en analys för den bearbetade perioden med   kommentarer
·       Vi upprättar underlag för skattedeklaration för mervärdesskatt
·        Vi arbetar i olika Visma SPCS eller Hogia program allt efter Ert önskemål
·       Avstämning av alla balanskonton sker för varje period 

·       Vi hjälper till med reskontrahantering för såväl kunder som leverantörer
 

 

 

Bokslutsarbete

 

Vi ser till att ta fram bokslut både vid räkenskapsårets slut som periodiska bokslut.

 
·        Vi hjälper till att ta fram underlag till bokslut
·        Vi upprättar nödvändiga handlingar för bokslutet
·        Vi upprättar årsbokslut eller årsbokslut allt efter vad som fordras enligt bokföringslagen

 

 

Deklarationer

 

Vi hjälper till med att upprätta deklaration med bilagor för  såväl företaget som för dig privat.

 
·        Vi upprättar deklarationer med tillhörande bilagor
·        Vi gör skatteberäkningar
·        Vi upprättar även preliminär deklarationer vid behov
·        Vi hjälper till med skatte- och avgiftsanmälningar

 

Skatterådgivning

Vi gör skatteplaneringar för kommande år, även beräkningar vid olika former av försäljningar av fast egendom m.m.

 
·     Vi tar fram olika förslag till skatteplanering
·     Vi gör skatteberäkningar vid försäljning av fastighet, bostadsrätt eller rörelse
·    Vi biträder vid olika överklagningar, besvärsskrivelser i skattemål

 

Personal

 

Vi erbjuder olika tjänster när det gäller all personalredovisning allt från upprättande av anställningsavtal till beräkning av löner.

 
·        Vi upprättar olika former av anställningsbesked
·        Vi biträder med tolkning av kollektivavtal
·        Vi biträder med olika frågor som berör anställning, som semester, löner, andra ersättningar
·        Vi utför löneberäkningar
·        Vi tar fram lönebesked till anställda genom löneprogram SPCS eller Hogia
·        Vi tar uppgifter till skattedeklaration
·        Vi upprättar kontrolluppgifter
·        Vi upprättar olika former av uppsägningar
·        Vi kan biträda Er i frågor med fackliga frågor

 

Försäkringar

 

Vi erbjuder rådgivning i försäkringsfrågor som behövs för dig och ditt företag, gäller såväl sak- som personförsäkringar.

Även rådgivning i försäkringar som behövs för anställda, t.ex. Alecta, Collectum och andra kollektiva försäkringar.

När det gäller personförsäkringar samarbetar vi med Länsförsäkringar Göteborg-Bohus, du kan kontakta oss så får du kontaktperson eller kan du gå in på hemsidan genom att klicka här

 

Avtal, företag

 

Den som driver företag kommer ofta i kontakt med olika former av avtal, vi hjälper dig med de avtal som kan vara aktuella för dig.

 
·        Upprättande av olika handlingar för bildande av företag, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma
·        Upprättande av olika former av bolagsavtal och kompanjonavtal
·        Upprättande av olika köpeavtal, såväl för rörelse som fastigheter
·        Upprättande av anställningsavtal
·        Upprättande av hyresavtal
·        Upprättande av inkassokrav
·        Upprättande av betalningsföreläggande
·        Upprättande av ansökningar om utmätning
·        Upprättande av fullmakter
·        Upprättande av sponsoravtal

Familjerätt

 

Vi har under många år arbetat med olika frågor kring familjejuridik, som testamenten, bouppteckningar och arvskiften. Vi kan erbjuda många olika tjänster inom området.

 
·        Vi upprättar olika typer av testamenten
·        Vi upprättar samboavtal
·        Vi upprättar äktenskapsförord
·        Vi ger rådgivning i försäkringsfrågor,  när det gäller i första hand personförsäkringar
·        Vi upprättar bouppteckning
·        Vi upprättar arvskifte